🔅یک سوال پرتکرار کاربران نرم افزار اباکوس، مدل های خرابی موجود در این نرم افزار برای مواد کامپوزیتی است. در این مطلب با تمام معیارهای خرابی مواد کامپوزیتی در نرم افزار اباکوس آشنا شوید.
https://banumusagr.com/abaqus-composite-failure/

#بنوموسی #خرابی #اباکوس #کامپوزیت
با انتشار، از ما حمایت کنید

™️مرکز پیشرفته طراحی، مهندسی معکوس، آنالیز و ساخت قطعات و تجهیزات مهندسی

🐎 "فکر نکن، شبیه سازی کن"
🎗#Simulation4Innovation
🧞‍♂️بنوموسی، تحقیق و توسعه صنعتی
https://t.me/BanuMusaGr
™️ https://BanuMusaGr.com

Comments

Be the first to add a comment